Så går en synundersökning till

Sättet som synundersökningar går till på har förändrats enormt, samtidigt som de går till på i princip samma sätt i dag som för 50 år sedan. Alla känner vi väll till tavlan med bokstäver i olika storlekar. Samma princip gäller än idag, men har förfinats till en nivå som gör att exaktheten i ens nya glasögon är i det närmaste perfekt. Till att börja med får man på ungefär fem meters avstånd läsa bokstäverna på tavlan; med ett öga i taget, för att avgöra ungefärlig synnedsättning. Sedan testas också synen på nära håll; på lite olika sätt beroende på optiker och vilken typ av synfel du har. Till exempel kan du få sätta på dig tjocka variabla glasögon, där du får säga om du ser bokstäver eller ord tydligare eller inte.

Denna synundersökning föregås dock av olika moment. Har du redan sedan tidigare glasögon eller linser, så tas det med i beräkningarna som ”startpunkt”. Om du är förstagångskund, och inte använder glasögon sedan tidigare kommer du också att få svara på ett antal frågor som är relevanta för din syn; exempelvis om det finns några ärftliga ögonsjukdomar i familjen. Vanligtvis undersöks också ögonens allmänna hälsa innan synundersökningen kan ta sin början.

Det finns en mängd faktorer som optiker behöver ta hänsyn till vid en synundersökning. Om du ska ha glasögon eller linser gör skillnad (inte alla kan använda linser), och korrektion på långt respektive nära håll – det är ju ett gammalt problem att glasögon som ger dig bra skärpa på långt håll inte är lika bra vid exempelvis läsning, och tvärtom. Även om detta problem numera inte är lika allvarligt tack vare teknikens framsteg. Men saken är den att olika optiker undersöker din syn på olika sätt, och att det också skiljer sig beroende på ålder, typ av synfel och mycket annat. Det finns alltså stor variation i hur synundersökningar går till.